Hoe het werkt

Downloaden de software via de website. Downloaden

Start de installatie van de software:

 • Klik op het gedownloade installatiebestand in de verkenner
 • Selecteer een gedownload installatiebestand in Windows Explorer en druk op Enter of dubbelklik op het bestand.

Bevestig de waarschuwing:

Voer het programma uit:

 • Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad:

  or

 • Selecteer in het hoofdmenu: Start | Programma's | Outlook Express Backup Toolbox | Outlook Express Backup Toolbox

Selecteer de gewenste bewerking:

 • Klik op Backup (Back-up) om een back-up te maken
 • Klik op Restore (Herstellen) om data van een back-up te herstellen

Bij het maken van een back-up moet u de volgende items selecteren op het tweede scherm van het programma: Identity (Identiteit), Account Settings (Accountinstellingen), Mail Folders (Berichtenmappen), Signatures (Handtekeningen), Messages Rules (Regels voor berichten), Address Book (Adresboek) en andere data om toe te voegen aan de back-up:

Selecteer de locatie op de schijf en de naam van het back-upbestand:

Selecteer de back-upopties:

 • Starttijd
 • Archiveringswijze
 • Opsplitsing van het bestand in volumes
 • Versleutelingswijze en wachtwoord

Klik op Start backup (Back-up starten):

Als u data herstelt van een back-up, moet u de herstelwijze selecteren op de tweede pagina van het programma:

 • Simple Restore (Eenvoudig herstel) herstelt data 'in de staat waarin ze zich bevinden'
 • Advanced Restore (Geavanceerd herstel) biedt de mogelijkheid om bepaalde herstelopties te configureren

Selecteer het bestand met de eerder gemaakte back-up:

Selecteer de te herstellen data:

Kies waar elk profiel wordt hersteld:

Klik op Start Restore (Herstel starten):