Outlook Express Backup Toolbox – Online hulp

Outlook Express Backup Toolbox (Downloaden) wordt gebruikt om gegevens van Outlook Express te back-uppen en te herstellen bij eventuele beschadiging. Het back-upproces omvat de volgende stappen:

De stap-voor-stap handleiding voor Outlook Express Backup Toolbox

De back-upmodus

Stap 1. Selectie van de modus

Outlook Express Backup Toolbox werkt in twee modi.

 • Backup (Back-up) - om gegevens van Outlook Express te back-uppen.
 • Restore (Herstel) - om gegevens van een gemaakte back-up te herstellen.

Klik op de knop Backup (Back-up) om de back-upwizard te starten. Klik op de knop Restore (Herstellen) om de herstelwizard te starten.

Stap 2. Selectie van de gegevens die u wilt back-uppen

Als u de back-upwizard start, zal het programma een boomdiagram weergeven met alle gegevens van Outlook Express die geback-upt kunnen worden. Het bovenste niveau bevat een lijst met beschikbare identiteiten en gegevens die algemeen zijn voor alle gebruikers. Het tweede niveau bevat informatie met betrekking tot specifieke identiteiten. Met Outlook Express Backup Toolbox kunt u de volgende gegevens back-uppen:

 • Account Settings (Accountinstellingen) - de accountinstellingen van een identiteit.
 • Mail Folders (Mailmappen) - mappen met de correspondentie van een identiteit.
 • Signatures (Handtekeningen) - handtekeningen van een identiteit.
 • Message Rules (Regels) voor berichten - regels voor mailverwerking van een identiteit.
 • Address Book (Adresboek) - het Windows-adresboek dat in Outlook Express wordt gebruikt.
 • Stationery (Briefpapier) - algemene templates.

Vink de gegevens aan die u wilt back-uppen U kunt een identiteit volledig of gedeeltelijk back-uppen.

Klik op Next (Volgende) om door te gaan naar de volgende stap.

Stap 3. Selectie van het bestand waar de back-up wordt opgeslagen

Vul de naam van het bestand waar de back-up wordt opgeslagen in het veld File name (Bestandsnaam) in. Bij deze stap zal het programma de naam automatisch genereren op de volgende wijze: OutlookExpressBackup[huidige datum].obt. Dankzij de datum in de naam is het gemakkelijker om de betreffende back-up te vinden als u gegevens wilt herstellen. U kunt de systeemgekozen naam op twee manieren aanpassen.

 • Handmatige invoer van de naam. Specificeer in dit geval het complete pad naar het bestand, anders wordt de back-up aangemaakt in de map Outlook Express Backup Toolbox.
 • Selecteer de bestandsnaam via Windows Explorer.

Klik op Next (Volgende) om door te gaan naar de volgende stap.

Stap 4. Configuratie van de back-upparameters

In deze stap moet u 4 back-upparameters configureren.

Selecteer een van de twee modi om het proces te starten in de groep Start Mode (Startmodus).

 • Run immediately (Onmiddellijk uitvoeren) - maakt de back-up meteen aan na configuratie van de parameters.
 • Add to Scheduled Tasks (Toevoegen aan geplande taken) - voegt een nieuwe geplande taak toe in Windows.

Specificeer het compressiepercentage voor de back-up in de groep Archive Mode (Archiefmodus): None (Geen), Fast (Snel), Normal (Normaal) and Max (Maximum). Hoe hoger het compressiepercentage, hoe minder ruimte de back-up in beslag neemt, maar hoe langer het duurt om de back-up aan te maken.

Als u de back-up wilt opslaan op externe media (of opsplitsen in meerdere volumes), selecteert u het type in het veld Split to the volumes (Opsplitsen naar volumes): 3.5" diskette , ZIP 100-drives, 650 MB CD ROM, 700 MB CD ROM. Als de back-up de opgegeven capaciteit overschrijdt, wordt die opgesplitst in meerdere volumes, zodat elk volume geschikt is voor de overeenstemmende media. Als u het bestand wilt opsplitsen in volumes van andere grootten, voert u dit handmatig in (in bytes). Als u de back-up niet wilt opsplitsen in volumes, laat u het veld Split to the volumes (Opsplitsen in volumes) leeg.

Als u de toegang tot de gegevens in de back-up wilt beschermen, kunt u de beschermingsmethode selecteren in het deel Password Protected (Bescherming met een wachtwoord) via de dropdown voor de versleutelingsmethode. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • No Encryption (Geen versleuteling) - de bescherming is niet ingeschakeld.
 • PkZip Classic - standaard PkZip-bescherming.
 • AES_128 - versleuteling met het AES-algoritme met 128 bits.
 • AES_196 - versleuteling met het AES-algoritme met 196 bits.
 • AES_256 - versleuteling met het AES-algoritme met 256 bits.

Voer daarna het wachtwoord voor de beschermde back-up in, in het veld Password (Wachtwoord).

Klik op Start Backup (Back-up starten) om door te gaan naar de volgende stap.

Stap 5. Configuratie van een geplande taak in Windows

Deze taak moet alleen worden uitgevoerd als u de modus Add to Scheduled Tasks (Toevoegen aan geplande taken) hebt geselecteerd in de vorige stap. Hierbij creëert het programma een geplande Windows-taak en wordt het dialoogvenster met de eigenschappen geopend. Als er meerdere accounts zijn in het besturingsprogramma, voert u de betreffende accountnaam in het veld Run as (Uitvoeren voor) in, klikt u op Set password (Wachtwoord instellen) en geeft u het wachtwoord op.

Een taak kan verschillende schema's hebben, voor een flexibel back-upbeleid. Nadat u een geplande taak hebt ingesteld, wordt deze weergegeven in de betreffende Windows-map (Start|Programma's|Bureau-accessoires|Systeemwerkset|Taakplanner). U kunt dit achteraf bewerken, bijvoorbeeld om het schema aan te passen.

Specificeer het schema voor de taak in de tab Schedule (Schema) en klik op New (Nieuw). Selecteer het schematype in de dropdown Schedule Task (taakplanning): daily (dagelijks), weekly (wekelijks), monthly (maandelijks), once (eenmalig), at system startup (bij het opstarten), at logon (bij het inloggen), when idle (in sluimermodus). Specificeer vervolgens de geavanceerde opties (starttijd, dagen, datums ...). Deze opties zijn afhankelijk van het geselecteerde type.

U kunt ook verschillende schema's aanmaken voor de taak. Klik op New (Nieuw) om een nieuw schema aan te maken en specificeer de opties.

Klik op OK om de geplande taak op te slaan en door te gaan naar de volgende stap.

Stap 6. Voltooiing van het proces

Als u de modus Add to Scheduled Tasks (Toevoegen aan geplande taken) selecteert en de Windows-taak configureert, geeft het programma een melding weer om te bevestigen dat de wizard de bewerking met succes heeft voltooid. In dit geval wordt er nog geen back-up gemaakt. Dit gebeurt vanaf nu volgens het ingestelde schema.

Als u de modus Run immediately (Onmiddellijk uitvoeren) selecteert, wordt u het volgende gevraagd: Do you wish to start backup process? (Wilt u het back-upproces starten?) Controleer of Outlook Express niet actief is, klik op Yes (Ja) en wacht tot het back-upproces voltooid is. De tijd die dit in beslag neemt is afhankelijk van de brongegevens en de beschikbare hulpbronnen op de computer. Na voltooiing zou het programma moeten melden dat de back-up geslaagd is.

De herstelmodus

Stap 1. Selectie van de herstelmodus

U kunt gegevens op twee manieren herstellen met Outlook Express Backup Toolbox.

 • Simple Restore (Eenvoudig herstel) - herstel van alle gegevens van de back-up. Deze modus vereist geen speciale kennis en is geschikt voor de meeste gebruikers.
 • Advanced Restore (Geavanceerd herstel) - om geselecteerde gegevens te herstellen. U kunt selecteren welke gegevens u wilt herstellen naar welke identiteiten. Om deze modus te gebruiken, moet u over enig inzicht beschikken van de gegevensstructuur in Outlook Express.

Start de Restore Wizard (Herstelwizard) en selecteer de gewenste modus door erop te klikken.

Stap 2. Selectie van de back-up

Specificeer de naam van de back-up die voorheen aangemaakt werd met Outlook Express Backup Toolbox in het veld File name (Bestandsnaam). Dit kan op twee manieren.

 • Handmatige invoer van de naam in het betreffende veld. In dat geval moet u het volledige pad opgeven.
 • Selectie van de bestandsnaam via Windows Explorer.

Stap 3. Selectie van de gegevens die u wilt herstellen

Deze stap wordt alleen weergegeven als u de modus Advanced Restore (Geavanceerd herstel) hebt geselecteerd. Hier kunt u selecteren welke gegevens van de back-up hersteld worden. Er wordt een boomdiagram weergegeven met alle gegevens van de geselecteerde back-up. Het bovenste niveau bevat een lijst met identiteiten en gegevens die algemeen zijn voor alle gebruikers. Het tweede niveau bevat informatie met betrekking tot specifieke identiteiten. U kunt de volgende gegevens herstellen met Outlook Express Backup Toolbox.

 • Account Settings (Accountinstellingen) - de accountinstellingen van een identiteit.
 • Mail Folders (Mailmappen) - mappen met de correspondentie van een identiteit.
 • Signatures (Handtekeningen) - handtekeningen van een identiteit.
 • Message Rules (Regels voor berichten) - regels voor mailverwerking van een identiteit.
 • Address Book (Adresboek) - het Windows-adresboek dat in Outlook Express wordt gebruikt.
 • Stationery (Briefpapier) - algemene templates.

Vink de gegevens aan die u wilt back-uppen U kunt een identiteit volledig of gedeeltelijk back-uppen.

Stap 4. Selectie van de identiteiten naar waar de gegevens hersteld worden

Deze stap wordt alleen weergegeven als u de modus Advanced Restore (Geavanceerd herstel) hebt geselecteerd. In deze stap selecteert u naar welke identiteiten de gegevens van de back-up hersteld worden.

Het programma geeft een lijst weer met alle identiteitgegevens die geselecteerd werden voor herstel in de vorige stap. Selecteer naar welke identiteiten de gegevens moeten worden hersteld. Dat kan via de dropdown naast de identiteiten (die bevat alle identiteiten die bestaan in het systeem). Als u gegevens van een bepaalde identiteit wilt kopiëren naar een New identity (Nieuwe identiteit), selecteert u het item in de betreffende dropdown en voert u de naam in.

Klik op Start Restore (Herstel starten) om door te gaan naar de volgende stap.

Stap 5. Voltooiing van het proces

Bij deze stap geeft het programma het volgende bericht weer: Do you wish to start restore process? (Wilt u het herstelproces starten?) Controleer of Outlook Express niet actief is, klik op Yes (Ja) en wacht tot het herstelproces voltooid is. De tijd die dit in beslag neemt is afhankelijk van de brongegevens en de beschikbare hulpbronnen op de computer. Na voltooiing meldt het programma dat de gegevens met succes hersteld werden vanuit de back-up.

Werken met de Identity Manager

De Identity Manager is een extra tool in Outlook Express Backup Toolbox, waarmee u bewerkingen kunt uitvoeren voor identiteiten. Het is een afzonderlijk venster met een lijst van alle identiteiten in het systeem. Als u een identiteit selecteert, worden de map en registersleutel ervan weergegeven in de betreffende velden.

De Identity Manager opstarten

Start Outlook Express Backup Toolbox en klik op Manage Identities (Identiteiten beheren). U kunt dit eender wanneer openen bij elke stap van de wizard.

Een nieuwe identiteit aanmaken

Klik op New (Nieuw). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de naam van de nieuwe identiteit kunt invoeren. Voer de naam in het betreffende veld in en klik op OK.

Een bestaande identiteit hernoemen

Selecteer de identiteit die u een andere naam wilt geven en klik op Rename (Hernoemen). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de nieuwe naam van de identiteit kunt invoeren. Voer de naam in het betreffende veld in en klik op OK.

Een identiteit kopiëren

Selecteer de identiteit die u wilt kopiëren en klik op Copy (Kopiëren). Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de naam van de nieuwe identiteit kunt invoeren. Voer de naam in het betreffende veld in en klik op OK.

Een identiteit verwijderen

Selecteer de identiteit die u wilt verwijderen en klik op Delete (Verwijderen). De identiteit wordt meteen verwijderd.